Doradztwo

Studium Szkolenia Specjalistycznego Teoria prowadzi kompleksową działalność doradczą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmująca zakres stosowania przepisów bezpieczeństwa pracy oraz ergonomii zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.