Szkolenia

  • Instruktaż wstępny ogólny BHP
  • Instruktaż wstępny P-poż
  • Szkolenia okresowe BHP dla pracowników
  • Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców
  • Szkolenia okresowe BHP dla kadry kierowniczej
  • Szkolenia okresowe BHP dla administracji-biurowej