O firmie

Studium Szkolenia Specjalistycznego „TEORIA” jest firmą świadczącą od 1996 r. usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza działalność jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Wejherowskiego. Prowadzimy kompleksową obsługę firm w dziedzinie BHP na zasadach outsourcing’u oraz działalność dydaktyczną BHP dla pracodawców, kadry zarządzającej oraz personelu. Celem prowadzonej działalności jest podnoszenie poziomu jakości BHP poprzez zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i innym szkodliwym wpływom pracy na zdrowie.