Kontrola warunków pracy

Właściwe rozpoznanie poprzez audit bhp słabych i mocnych stron istniejących w zakładzie stanowisk pracy w aspekcie czynników organizacyjno-technicznych pozwala na wyznaczenie trafnych kierunków działania w celu poprawy jakości stanowisk pracy, eliminacji zagrożeń oraz zapewnia optymalizację nakładów ponoszonych przez pracodawcę na zapewnienie zgodnych z obowiązującymi przepisami warunków bhp w zakładzie pracy.