Obsługa firm

Studium Szkolenia Specjalistycznego „Teoria” prowadzi kompleksową obsługę firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • Szkolenia,
  • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
  • Doradztwo,
  • Ustalanie okoliczności przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do/z pracy, chorób zawodowych,
  • Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego,
  • Opracowywanie planów modernizacji i rozwoju stanowisk pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych bhp ( np. normy odzieżowe, normy szkoleniowe, instrukcje bhp),
  • Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.